Home / Ekonomi / Välbesökt Cleantech-konferens i San Diego

Välbesökt Cleantech-konferens i San Diego

 

Årets upplaga av Cleantech-konferensen Green Connections i San Diego fokuserade på vattenfrågor och förnyelsebar energi.

För sjätte året i följd arrangerades Cleantech-konferensen Green Connections i San Diego. Konferensen har vuxit rejält i storlek sedan starten för sex år sedan, då som ett initiativ från Svenska handelskammaren i San Diego. Sedan ett par år tillbaka samarbetar man med den finska handelskammaren och på årets konferens, som höll till på SDG&E Energy Innovation Center, samlades ett hundratal entreprenörer, forskare, myndigheter och miljöintresserade från Sverige, Finland och USA för att diskutera olika aspekter på miljöteknik, vattenfrågor och förnyelsebar energi.

Konferensens huvudtalare, Katarina Veem, avdelningschef på det oberoende policyinstitutet Stockholm International Water Institute (SIWI), berättade om hur SIWI genom dialog och samarbete arbetar för att möta de utmaningar som är förenade med användningen och förvaltningen av världens begränsade vattenresurser. Som ett exempel nämnde Katarina Veem projektet Sweden Textile Water Initiative, där SIWI samarbetar med en rad olika aktörer för att driva fram en mer miljövänlig och hållbar vattenförbrukning inom den globala  produktionen av textil- och läderprodukter.

I den efterföljande paneldiskussionen, ledd av professor Nilmini Silva-Send från University of San Diego, diskuterades tillgången till rent vatten i områden med begränsade vattenresurser. Den geografiska utgångspunkten blev förstås Kalifornien, där de senaste årens extrema torka har påverkat hela delstaten i större och mindre utsträckning. Mario Larach, vd på Hydrosmart Technologies, anlade ett efterfrågeperspektiv och hävdade att Californians är ovana vid att spara vatten. ”Vi behöver ändra vårt beteende för att vattenkonsumtionen ska gå ner. Vi har lärt oss att slå av lamporna för att spara elektricitet, men vi har inte lärt oss att spara vatten på samma sätt.”

Stefan Lindström, Finlands generalkonsul i Los Angeles, konstaterade att Finland och Sverige har inte bara det renaste vattnet i världen, vi är också världsledande när det gäller att rena och förvalta våra vattenresurser. ”Den attityden visar att vi värderar de naturresurser vi har och att vi vill bevara dem för framtida generationer.”

Arash Sangari, projektledare för svenska regeringens miljöteknikinitiativ Swedish Cleantech, stod för introduktionen till de svenska företagspresentationerna. Swedish Cleantech bidrar till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik och delegationsresan till Kalifornien tillsammans med Energimyndigheten och de svenska företagen, med innovationsmyndigheten Vinnova och forskningsinstitutet RISE som partners, var en del i det arbetet.

Att sammanföra företag med personer och nätverk som kan öppna dörrar till den globala marknaden är en förutsättning för att svenska företag ska kunna expandera, konstaterade Sangari. “Entreprenörer och innovationer finns överallt. Möjligheter däremot, de måste vi skapa.” Arash Sangari betonade också betydelsen av samarbete mellan de nordiska länderna för att öka konkurrenskraften för de relativt små nordiska länderna. Som ett exempel på hur man jobbar inom Swedish Cleantech, nämnde Sangari att det pågår diskussioner mellan myndigheterna i de olika länderna för att etablera en gemensam plattform för att öka exporten.

Det tiotal svenska och finska företag som presenterade sina affärsidéer kom från vitt skilda branscher. Grundarna av Enjay, Jesper Wirén och Nils Lekeberg, visade hur företagets metod för att återvinna energi från restaurangköksventilationer kan spara både energi och pengar för hela fastigheter. Enjay har utsetts till en av Europas 30 mest lovande miljöstartups av EU-organisationern Climate-KC och kommer i dagarna att representera Sverige på Slush i Helsingfors, Europas största evenemang för startups.

Liselott Johansson, vd för bolaget Greater Than, presenterade företagets unika teknikplattform, Enerfy, som gör det möjligt att riskbedöma bilförares körsätt i nutid. Kördatan översätts till en försäkringskostnad baserad på avstånd och förarens körsätt, vilket leder till miljövänligare och billigare bilkörning. Greater Than är verksamma i Sverige, Norge och Danmark och har just inlett samarbeten med försäkringsbolag i flera andra europeriska länder. Nu är man också redo att ta steget över till USA, sa Liselott Johansson.

— På den här resan har vi träffat intressenter och möjliga blivande partners. Man får ju räkna med att det kommer ta tid att bygga upp relationer och skapa de kontakter som  förhoppningsvis kommer att leda till en etablering här. Men vi har sett ett intresse för vår teknologi, vi ser att affärsmodellen fungerar, så det känns väldigt intressant att vara här och utvärdera möjligheterna. 

Övriga företagspresentationer inkluderade Bioendev, NeoZeo, Sofi Filtration, Primo Wind och Measurabl. TorBjörn Milläng, vd på GoToMarketUSA, berättade hur de arbetar för att hjälpa företag att etablera sig i USA. Antonio Gallizio från nordiska acceleratorn Cleantech Invest, med kontor i Los Angeles, presenterade deras strategiförändring över tid, från investerare i cleantech-företag, till accelerator, till att idag också ta del av den operativa verksamheten i de företag man investerar i.

Gallizio hävdade också att begreppet ”Cleantech” har blivit överflödigt: ”Idag måste all ny teknik per definition vara miljövänlig för att vara konkurrenskraftig. Annars har man ingenting på marknaden att göra.” Gallizio gav exempel på flera framgångsrika företag som Cleantech Invest har i sin portfölj, som fokuserar på energi och resurseffektivitet, men som inte sorterar under det som traditionellt förknippas med begreppet Cleantech.

— Jag är mycket nöjd med konferensen och med vårt nya samarbete med Tillväxtverkat, sa svenska handelskammarens ordförande, Hans Janzon om dagen. Han kunde också berätta att nästa års Green Connections kommer att fokusera på  energilagring i relation till solenergi och vindkraft, vars effektivitet varierar stort med väder, vind och tid på dygnet. I takt med att sol- och vindkraft står för en allt större del av kraftproduktionen blir det allt viktigare att kunna lagra den energi som produceras när vinden blåser och solen skiner.

Konferensen innehöll fler paneldiskussioner och presentationer på dagens teman och avslutades med mingel på Stone Brewing, Liberty Station.

Text: Ingegerd Landström
Foto: Ingegerd Landström och Gustav Klinton

Leave a Reply