Home / Kultur / Foto / Fotoutställning skildrar kampen för att rädda utrotningshotade djur

Fotoutställning skildrar kampen för att rädda utrotningshotade djur

Tjuvjakten på elefant och noshörning har ökat dramatiskt under de senaste åren. På lördag öppnar fotoutställningen ”The Poaching Wars” på Gallery 169 i Santa Monica, där svenska fotografen Frank af Petersens skildrar kampen för att rädda två av våra största däggdjur mot utrotning. 

— Det pågår ett regelrätt krig där ute, konstaterar Frank af Petersens när han ska beskriva den omfattande tjuvjakten på noshörningar och elefanter på flera håll i Afrika.

— Parkvakter riskerar livet varje dag för att rädda de sista noshörningarna och de snabbt minskande elefanthjordarna i Afrika. Mer än 100 000 elefanter har dödats av tjuvskyttar under åren 2010-2012 och en parkvakt dör i tjänsten var fjärde dag.

Tjuvjakten på elefant och noshörning är idag en mångmiljardindustri med starka kopplingar till internationella kriminella nätverk och terrororganisationer. Begreppet blodsdiamanter är välkänt; nu pratar man också om ”blodselfenben”, där vinsterna från den illegala handeln med elfenben används för att finansiera terrorverksamhet och inbördeskrig.

Det är den enorma efterfrågan på elfenben och noshörningshorn som driver på tjuvjakten, berättar Frank af Petersens. I Sydostasien, framför allt i Kina, är elfenbensprodukter ett tecken på välstånd hos den snabbt ökande medelklassbefolkningen och noshörningshorn är en viktig ingrediens i traditionell kinesisk medicin.

Efterfrågan drivs också av religiösa trosföreställningar. Artiklar i bland annat National Geographic visar hur Katolska kyrkan i Filippinerna bidrar till den illegala handeln och hur fattiga familjer uppmanas att spara pengar för att kunna köpa ett krucifix i äkta elfenben, som ett tecken på hängivenhet och renhet.

Utställningen The Poaching Wars är ett resultat av Frank af Petersens många och långa vistelser på den afrikanska kontinenten. Han tillbringade sin barndom där och som vuxen har han ofta återvänt, både privat och i tjänsten. Tidigare projekt inkluderar bland annat boken och fotoserien ”Inventing Africa”, som fokuserar på koloniala föreställningar om vad Afrika ”är”.

Under sina resor kom han ofta i kontakt med konsekvenserna av tjuvjakten och för drygt tio år sedan kontaktade han ett antal djurskyddsorganisationer och frågade hur han kunde hjälpa till.

— Det visade sig att det fanns ett skriande behov av professionella fotografer. De har inte råd att anställa eller hyra fotografer, så jag erbjöd mig att jobba gratis för dem.

Idag samarbetar Frank med flera organisationer, bland annat Save the Elephants, Wildlife Conservation Network, International Anti Poaching Foundation and The Thin Green Line Foundation. Han bygger upp deras bildbanker, förser dem med foton som kan användas vid marknadsföring och insamlingar, till hemsidor, forskning och informationskampanjer. Verksamheten finansierar han genom utställningar och försäljning av sina bilder.

I sitt arbete tillbringar Frank af Petersens långa perioder ute i fält tillsammans med lokala parkvakter. Han dokumenterar deras ojämna – ibland livsfarliga – kamp mot välorganiserade och tungt beväpnade tjuvskyttar, ser hur vakternas spjut och ålderstigna jaktgevär ställs mot moderna AK-47:or och militära anfallsstrategier.

Och det är här, bland vakterna som är anställda för att skydda djuren, som Frank af Petersens ser det mest akuta stödbehovet. Han får ofta frågor om hur man kan hjälpa till och hans enkla svar är: Pengar.

— Det är pengar som behövs. Man behöver pengar till fler vakter, fler jeepar och bättre kunskaper i första hjälpen. Man behöver få lära sig hur man ska undvika att bli ihjälskjuten i bushen. Enkla, konkreta saker. Man behöver bättre vapen. Det är kontroversiellt, men tyvärr är det så. Om de blir beskjutna måste de kunna försvara sig.

Trots det akuta läget – om utvecklingen fortsätter kan elefanter och noshörningar vara utrotade inom tio år – ser Frank af Petersens hoppfullt på framtiden. Det pågår en professionalisering av vaktstyrkorna, påpekar han, och det finns mer av ett internationellt samarbete nu än tidigare. Både USA och EU har engagerat sig i frågan och i Kina pågår omfattande informationskampanjer för att minska efterfrågan på elfenben.

På lokal nivå händer det också mycket. Under sina resor ser Frank af Petersens många spännande projekt där man försöker se till helheten och som syftar till att både skydda djur, minska fattigdomen och ge lokalbefolkningar ett större inflytande över markanvändning och djurliv.

Det kan till exempel handla om att finna fredliga lösningar på konflikter mellan människor å ena sidan och stora, farliga djur å den andra. Andra projekt syftar till att utveckla småföretagande så att fler människor kan ta del av de inkomster som naturreservaten får in.

Frank af Petersens utställning ”The Poaching Wars” handlar om djuren som hotas av utrotning och om människorna som försöker hålla dem vid liv.

— Jag ville göra en fotoutställning som visar hur allvarlig situationen är och hur lite tid vi har för att vända utvecklingen. Jag vill också fokusera på människorna som går i frontlinjen, på vakterna. Det är de som är de riktigt hjältarna, som riskerar sina liv mot ganska dåliga odds. De behöver bättre utrustning och utbildning och dessutom behövs en större politisk vilja att stoppa handeln. Förhoppningsvis kan den här utställningen bidra till det.

Text: Ingegerd Landström
Foto: Frank af Petersens bilder från utställningen The Poaching Wars.

Utställningen The Poaching Wars pågår fram till 29 mars på Gallery 169, 169 W Channel Rd, Santa Monica, CA 90402. Vernissage lördag den 24 februari, kl. 17-20, då Frank af Petersens kommer att närvara.
För mer information om utställningen, se Gallery 169:s hemsida. www.gallery169.com
Läs mer om Frank af Petersens på hans hemsida, www.frankafpetersens.com

 

Leave a Reply