Home / Samhälle / Miljö / Grönare gator, en kilometer i taget

Grönare gator, en kilometer i taget

oceanparkbikelanes

Santa Monica har ambitionen att vara en av USA:s mest cykel- och miljövänliga städer. Sedan början av februari har staden nu sin första “fullständigt gröna gata” (eng. complete green street), byggd mer för cyklister och gångtrafikanter än för bilar.

Det är en knapp kilometerlång sträcka av Ocean Park Boulevard, mellan Lincoln Boulevard och Neilson Way, som under ett års tid har fått sig en rejäl ansiktslyftning. Från att ha varit en genomsnittlig stadsgata, byggd för att framför allt bilar ska ta sig fram med minsta möjliga motstånd, har den förvandlats till en cykel-, promenad- och inte minst miljövänlig gata. Den övergripande idén bakom projektet är att betrakta gator som Ocean Park Boulevard mindre som bilvägar och mer som allmänna platser eller stadsrum, berättar projektledare Peter James för Los Angeles Times.

För att åstadkomma en gata för alla har Ocean Park Boulevard försetts med bredare trottoarer, bättre belysning, ett hundratal nyplanterade träd och nya bänkar, skräpkorgar och cykelställ. Tydliga övergångsställen och, inte minst, de illgröna cykelbanorna ska göra tillvaron säkrare och trivsammare för alla slags trafikanter och man räknar med att antalet cyklister i området ska öka väsentligt.

En viktig del av gröna gator-konceptet är miljöperspektivet. Inom Ocean Park-projektet har man installerat system för att avleda och filtrera det smutsiga regnvatten som annars rinner ner i havet via vägbrunnar (eng. storm drains) och förorenar stränder och vatten. Ett vattensnålt bevattningssystem har installerats och bredvid skräpkorgarna står återvinningsbehållare uppställda.

Omvandlingen av Ocean Park Boulevard är ett led i Santa Monica stads ambitiösa Aktionsplan för cykling (Bike Action Plan), som antogs för ett par år sedan. Det övergripande målet är att förmå invånarna att ta cykeln istället för bilen, såväl till jobbet som på fritiden, och att göra Santa Monica till en cykelstad i världsklass.

Med en grön Ocean Park Boulevard har man kommit en knapp kilometer närmare målet.

Text och foto: Ingegerd Landström

Leave a Reply