Home / Blogg / Nytt möte om flodens (och Los Angeles) framtid

Nytt möte om flodens (och Los Angeles) framtid

LARivermote_borgmastarenEn ny kväll, ett nytt möte på Los Angeles River Center & Gardens på temat Los Angeles-flodens framtid.

Den här gången var det inget lugnt och stillsamt Folkets Hus-möte med planering på detaljnivå. Den här gången var det storslagna visioner om Los Angeles framtid; det var borgmästare Garcetti, tv-kameror och knökfullt med folk när Army Corps of Engineers skulle presentera sin studie av fyra olika alternativ för revitaliseringen av Los Angeles-floden för allmänheten.

Det har gått drygt 70 år sedan Army Corps of Engineers påbörjade det gigantiska flodkontrollprojekt som innebar att flodens lopp fördjupades och rätades ut och dess botten och bankar täcktes med betong.

Projektet var lyckosamt så till vida att floden inte har svämmat över sedan dess, men idag finns det ett stark politiskt stöd för att förändra det sorgliga betongmonstret till en levande flod igen.

De fyra alternativ som presenterades igår (alternativ 10, 13, 16 och 20) handlar om hur en knappt 18 kilometer lång sträcka mellan Griffith Park och downtown Los Angeles ska revitaliseras. Alternativ 10 är det minst kostsamma men också, förstås, det minst långtgående. Alternativ 20 skulle innebära stora förändringar och är det enda alternativ som inkluderar såväl Verdugo Wash Confluence som Los Angeles River State Historic Park.

Army Corps of Engineers Los Angeles distrikt (som har genomfört studien) har preliminärt föreslagit att genomföra alternativ 13, det näst billigaste alternativet. Fram till den 18 november har allmänheten möjlighet att lämna sina åsikter om projektet och nu pågår intensiv lobbying på alla plan för att förmå Army Corps att istället satsa på alternativ 20.

Fortsättning följer.

Leave a Reply