Home / Aktuellt / Sverige öppnar nytt generalkonsulat i New York

Sverige öppnar nytt generalkonsulat i New York

Idag meddelade den svenska regeringen att man öppnar ett lönat generalkonsulat i New York. Generalkonsulatet öppnar i december och ersätter det honorära konsulat som finns idag.

Inriktningen vid generalkonsulatet i New York ska vara att främja bilden av det innovativa, kreativa och konkurrenskraftiga Sverige av idag. Handels- och investeringsfrämjandet vid generalkonsulatet förutses till stor del vara inriktat mot att förmedla kunskap och erbjuda ett nätverk och en plattform för främjandeaktiviteter för svenska företag.

– I ljuset av Sveriges nya exportstrategi ser vi ett behov av ett generalkonsulat i New York, en av världens viktigaste städer för främjande av varumärket Sverige. Näringslivet efterfrågar en offentlig svensk närvaro på plats för att främja kontakter, handel och investeringar med USA, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Konsulatet ska också arbeta med kulturfrämjande och bidra till ett ökat samarbete mellan Sverige och USA på kulturområdet samt stärka möjligheterna för svenska kulturutövare att verka i New York. Generalkonsulatet ska även bedriva konsulär verksamhet.

– Med ett generalkonsulat i en av världens viktigaste städer kan vi skapa större kunskap om och förtroende för Sverige och svenska lösningar. New York är en prioriterad stad för Sverige med ett stort antal svenskar och svenska företag, säger utrikesminister Margot Wallström.

Till en början kommer Generalkonsulatet att använda de lokaler som det nuvarande honorära konsulatet sitter i. Under nästa år planerar generalkonsulatet att flytta till nya kanslilokaler. Den nya utlandsmyndigheten kommer att bemannas av två personer från UD samt ett antal lokalanställda. Regeringen har ännu ej fattat beslut om vem som blir generalkonsul.

Under hösten har SWECal Magazine sökt utrikesminister Margot Wallström, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och den svenska ambassaden i Washington för kommentarer om Sveriges närvaro i södra Kalifornien, dock utan resultat. Vi hoppas kunna återkomma med mer information.

Leave a Reply