Home / Aktuellt / Vad gör Sverige i Los Angeles?

Vad gör Sverige i Los Angeles?

fotocollage_Swe_i_LA

I januari i år uppgraderades Sveriges honorärkonsulat i New York till ett generalkonsulat. I San Diego har en ny svensk honorärkonsul just utsetts.  Sveriges representation i Los Angeles anses vara tillräcklig.

Två konsulat stängdes, ett öppnar igen
I juli 2009 meddelade den dåvarande svenska alliansregeringen att Sveriges generalkonsulat i Los Angeles och New York skulle stängas. Avvecklingen var en del av en större besparingsåtgärd inom det svenska utrikesdepartementet (UD) och beskedet om nedläggningarna möttes av protester från privatpersoner, organisationer och representanter från näringslivet.

Även den politiska oppositionen var kritisk och Socialdemokraternas dåvarande utrikespolitiske talesman, Urban Ahlin, gjorde konsulatfrågan i New York till ett vallöfte.

— Jag kan garantera att vi kommer att öppna ett generalkonsulat i New York om vi vinner makten. New York är världshuvudstaden där varumärket Sverige lanseras, sade Ahlin till Sveriges Radio.

Löftet infriades i oktober 2015, då regeringen meddelade att man uppgraderar honorärkonsulatet i New York till ett generalkonsulat, med två personal utsända från UD, samt ett antal lokalanställda.

— I ljuset av Sveriges nya exportstrategi ser vi ett behov av ett generalkonsulat i New York, en av världens viktigaste städer för främjande av varumärket Sverige, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) i ett pressmeddelande från UD i samband med tillkännagivandet.

Svensk representation i USA
Sveriges utlandsmyndigheter i USA utgörs idag av den svenska ambassaden i Washington DC och det nya generalkonsulatet i New York. Det finns också ett honorärt generalkonsulat i San Francisco, samt 29 honorärkonsulat utspridda över landet, från Alaska i norr till Florida i söder. Honorärkonsulaten utgör ingen myndighet, men är en del av den svenska utrikesrepresentationen.

Utöver ambassad och konsulat finns det ett antal statliga verk som arbetar med att främja och stödja svensk export och företagsetablering på olika håll i USA. Dit hör bland annat Business Sweden, som har kontor i Chicago, New York och San Francisco, samt Vinnova, med bas i San Francisco. I Silicon Valley finns också det nordiska samarbetet Nordic Innovation House, vars verksamhet finansieras av Nordiska ministerrådet och där Vinnova är medlem.

Det senaste tillskottet till Sveriges främjandeverksamhet är det så kallade Team Sweden, som av Mikael Damberg beskrivs som “ett paraply för Sveriges alla myndigheter, verk och bolag som idag arbetar med exportfrämjande insatser för svenska företag.”

Utanför staten finns Svensk-amerikanska handelskammaren (SACC) med sina 19 lokalkontor i USA. SACC är en privat organisation som drivs med hjälp av medlemsavgifter och vars mål är att främja och stödja handel och investeringar mellan Sverige och USA.

Svensk representation i södra Kalifornien
I södra Kalifornien består svensk utrikesrepresentation på plats av ett honorärkonsulat i San Diego. Här fanns tidigare en heltidsanställd vicekonsul och en konsulär assistent på deltid, en honorärkonsul och två praktikantplatser.

År 2013 avgick dåvarande honorärkonsul Erik Nowacki, deltidsanställningen samt praktikantplatserna drogs in och en vice konsul har sedan dess skött verksamheten på egen hand. Nyligen utsågs en ny svensk honorärkonsul, som nu väntar på att få de nödvändiga ackrediteringarna innan hen officiellt tillträder sin tjänst.

I Los Angeles-området finns det ingen officiell svensk närvaro sedan generalkonsulatet stängde hösten 2009. Verksamheten bedrivs av aktörer som nästan uteslutande är baserade i andra delar av USA, meddelar Caroline Carlborg, Ämnesråd på UD:s Amerikaenhet via e-post.

”Ambassaden i Washington D.C. är sammanhållande för samarbetet mellan de främjandeaktörer som är verksamma i USA. Samarbetet går under benämningen Team Sweden och består av Business Sweden, Visit Sweden, Svenska Institutet, Vinnova, Svensk-Amerikanska handelskamrarna (SACC) och konsulaten. Programverksamheten i House of Sweden är navet i det integrerade främjandet i USA. Det är vår ambassad i Washington tillsammans med det honorära Generalkonsulatet i San Francisco som ansvarar för främjandet i Los Angeles och södra Kalifornien,” skriver Caroline Carlborg.

Av samtliga institutioner ovan är det endast SACC som har kontor i Los Angeles (och dessutom i San Diego och San Francisco/Silicon Valley). Även Svenska kyrkan finns på plats med kyrkoherde och assistent i Los Angeles, samt en diakon i San Francisco.

Konsulär verksamhet i praktiken
Hur ser då verksamheten ut i södra Kalifornien? Ja, när det gäller det konsulära arbetet så utför honorärkonsulatet i San Diego administrativa tjänster, såsom att ta emot födelsebevis, lämna ut körkort, utfärda levnadsintyg och hantera faderskapsärenden. Man gör intervjuer för uppehållstillstånd och ställer ut så kallade nödpass, provisoriska pass med begränsad giltighet.

Svenska medborgare som råkar illa ut (t ex blir rånad, allvarligt sjuk, arresterad) kan också få hjälp här och man handhar flest frihetsberövande av alla svenska konsulat i USA, berättar Katarina Keane, vicekonsul vid honorärkonsulatet i San Diego.

— Officiellt är konsulatets område San Diego och Imperial Counties, men folk hör av sig hit från nästan hela södra Kalifornien. Santa Barbara, Los Angeles, i Palm Springs finns det allt fler svenskar. Det är hit man vänder sig om man får problem.

— Under de år jag har jobbat ensam har jag mest fokuserat på de administrativa uppgifterna. Med en ny honorärkonsul på plats kommer vi att kunna ta upp de Sverigefrämjande eventen igen och det ska bli fantastiskt kul, säger Katarina Keane.

Några dagar om året kan man ansöka om ordinarie pass både i Los Angeles och San Diego (sex dagar vardera), när personal från Sveriges ambassad i Washington DC reser till Kalifornien med den utrustning som krävs för att ta emot passansökningar. Befinner man sig i USA och behöver ansöka om pass under andra tider får man resa till ambassaden i Washington DC, eller till Generalkonsulatet i New York.

Främjandeverksamheten i praktiken
Sveriges främjandeverksamhet i USA ska bidra till kontakter, handel och investeringar länderna emellan. Så ska till exempel generalkonsulatet i New York erbjuda ett nätverk och en plattform för främjandeaktiviteter för svenska företag. Man ska också främja bilden av det innovativa och kreativa Sverige av idag, bidra till ett ökat kultursamarbete och stärka möjligheterna för svenska kulturutövare att verka i New York.

Hur främjandeverksamheten ser ut i södra Kalifornien – mål, prioriterade branscher, faktiska aktiviteter – är det inte alldeles enkelt att få grepp om, annat än på ett generellt plan.

På en fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg om hur Sverige verkar för att stötta och utveckla företag, entreprenörer och kulturutövare som vill etablera sig i Los Angeles-området, meddelar Ämnesråd Caroline Carlborg på UD:s Amerikaenhet via e-post:

“Sverige är idag representerat i San Francisco genom ett honorärt generalkonsulat, Business Sweden och Vinnova. Dessa tre aktörer gör tillsammans ett utomordentligt arbete med att främja svenska intressen, inte bara i San Francisco utan även i Los Angeles. Som ett exempel kan nämnas deltagandet i E3 mässan i Los Angeles, liksom upprepade svenska högnivåbesök och frekvent närvaro av ambassadör och medarbetare på ambassaden i Washington. Dessa besök utgör en viktig hävstång i arbetet med att utveckla export- och investeringsfrämjandet i regionen.”

Sveriges ambassadör i USA, Björn Lyrvall, har besökt Los Angeles vid två tillfällen under de senaste månaderna. Dels i samband med den svenska Oscarsfest som SACC-LA och ambassaden arrangerade tillsammans, dels i samband med invigningen av Scandinavian Airlines direktlinje Stockholm-Los Angeles.

— Vår uppgift är i första hand att stödja svensk affärsaktivitet i USA på olika sätt, genom närvaro av svenska högnivåpersoner som kan delta i olika aktiviteter runt om i landet, inklusive Los Angeles, säger Björn Lyrvall.

Ambassadören betonar betydelsen av samarbetet med de lokala svensk-amerikanska handelskamrarna för Sveriges främjandeverksamhet i södra Kalifornien.

— Vi är med och deltar i olika evenemang som de ordnar, de fungerar lite grann som våra organisatörer av aktiviteter på plats i olika delar av USA. Det gör vi mycket gärna och vi tycker det är ett bra sätt att nå ut på. Det är de som har lokalkunskapen, som känner till vad som händer.

En konkret inblick i Sveriges främjandeverksamhet i USA går att få via ambassadens och konsulatens respektive webbsidor, nyhetsbrev och sociala mediekanaler. Här presenteras aktiviteter som genomförs, bland annat författarbesök, konserter, konstutställningar, handelsseminarier, handelsdelegationer och ministerbesök.

Vill man veta något om Sveriges främjandeaktiviteter i södra Kalifornien letar man dock förgäves.

Facebooksidorna hos de två institutioner som ansvarar för det svenska främjandet i Los Angeles och södra Kalifornien, ambassaden och San Franciscos honorära generalkonsulat, saknar i stort sett helt inlägg som berör aktiviteter i södra Kalifornien under hela 2015 och 2016.

Endast två av de cirka 60 evenemang som publicerats på det honorära generalkonsulatet i San Franciscos webbsida under rubriken “events”, perioden januari 2014 – maj 2016, har anknytning till södra Kalifornien. Båda är från 2014.

Svenska ambassadens nyhetsbrev, Sweden in USA – Trade & Public Diplomacy News, “uppmärksammar kommande evenemang och aktiviteter relaterade till handel, kommunikation och kultur mellan Sverige och USA.” Endast ett (den bussresa som ambassadpersonal gjorde i delar av USA för två år sedan och som stannade till i Los Angeles) av de drygt 100 evenemang som publiceras i sex nyhetsbrev under perioden november 2014 till januari 2106 har anknytning till södra Kalifornien.

Av siffrorna är det lätt att dra slutsatsen att Sveriges främjandeaktiviteter i södra Kalifornien inte är särskilt omfattande. Monica Enqvist, pressråd på svenska ambassaden i Washington, menar dock att ambassadens nyhetsbrev inte ska ses som ett mått på den verksamhet som bedrivs i södra Kalifornien.

— Nyhetsbrevet ser vi ej som ett arkiv av Sverigearrangemang i detta stora land utan det bygger som sagt på ett axplock av aktiviteter vi eller våra Team Sweden partners arrangerar eller deltar i och väljer att skicka in till oss. Vi har många spännande evenemang planerade för detta år, inte minst på västkusten, meddelar Monica Enqvist via e-post.

Sveriges närvaro i Los Angeles?
Enligt en rapport* från ambassaden och Svensk-amerikanska handelskammaren är Kalifornien den amerikanska delstat som har näst flest invånare av svensk härkomst, 418 603 personer (Minnesota har 470 740, delstaten New York 124 825).

Här skapas 32 712 arbetstillfällen via svenska (“Swedish-affiliated”) företag, att jämföra med delstaten New York på andra plats med 19 597.

Den totala exporten av varor från Kalifornien till Sverige uppgår till $839 413 951 (på andra plats kommer Ohio med $266 591 535, för delstaten New York är siffran $133 157 516).

Flera av de branscher där Sverige har ekonomiska intressen och många talangfulla entreprenörer och kreatörer (film, musik, IT, gaming, miljöteknik), är starka i södra Kalifornien. Scandinavian Airlines har just öppnat en direktlinje mellan Stockholm och Los Angeles.

I det sammanhanget är det relevant att ställa frågor om vilken prioritet Los Angeles-området har för Sverige och vilka behov som finns av svensk närvaro i ett område där så många svenskar bor, arbetar, driver företag, turistar och studerar? Går det att bedriva främjande och konsulär verksamhet på distans och vilka utmaningar för det med sig?

Sveriges honorära generalkonsul i San Francisco, Barbro Osher, anser att det är svårt för konsulatet i San Francisco att bedriva verksamhet både i San Francisco och Los Angeles.

— Med vår lilla personalstyrka (tre anställda, en praktikant samt honorärkonsul, reds. anm.) och besökstrycket här uppe har vi mycket små möjligheter att vara närvarande i Los Angeles-området också, berättar Barbro Osher via e-post.

Barbro Osher har även varit honorär generalkonsul i Los Angeles mellan åren 1995 (när generalkonsulatet stängde första gången) och 1998 (när det öppnade igen). Hon är väl bekant med de lokala förhållandena och har under flera års tid drivit frågan om utökad svensk närvaro i Los Angeles.

— Jag har outtröttligt försökt att få till stånd representation nere i Los Angeles och vi var nästan framme när vi bytte regering hemma. Man bestämde sig då att lägga krutet på New York och uppgradera konsulatet där till ett karriärkonsulat med två utsända.

I arbetet som kyrkoherde vid Svenska kyrkan i Los Angeles får Staffan Eklund ta emot många samtal från svenskar i behov av stöd och hjälp, och han anser att det finns ett stort behov av ett svenskt konsulat på plats i Los Angeles.

— Svenska kyrkan i Los Angeles får i stort sett varje dag samtal i konsulära ärenden, som vi får hänvisa vidare till Generalkonsulatet i San Francisco eller till Ambassaden i Washington. Skulle det dessutom hända en större katastrof här i området skulle vi vara ännu mera sårbara, eftersom räddningsverk och sjukhus endast kommunicerar med konsulat och ambassader och inte med kyrkor när det gäller skadade och förolyckade svenskar.

Göran Eriksson, välkänd företagarprofil bland svenskar i Los Angeles, ser frånvaron av svensk representation i Los Angeles som ett stort misstag från Sveriges sida. Eriksson har varit ordförande för SACC-LA, arbetat för dåvarande Sveriges Tekniska Attachéer och valdes nyligen in som ledamot i City Council för Culver City.

Du har jobbat med företagsetableringar i Los Angeles-området under många år. Varför är  det viktigt att ha ett konsulat på plats anser du?

— När svenska företag går in i Kina till exempel, så har de stor respekt för det. De förstår inte språket, de inser att allting är annorlunda och ser till att ta hjälp för att lyckas. Som svensk tror man ofta att man känner till USA, men det är enorma skillnader i att göra affärer här jämfört med i Sverige. Det är då en myndighet som finns här under en lång tid får en viktig roll. Den kan se till att ha ett nätverk av seriösa och professionella människor som de kan koppla till svenska företag som vill etablera sig här.

Hur ser du på den närvaro som finns här och de aktiviteter som genomförs av svenska ambassaden i Washington i samarbete med andra aktörer?

— Den existerar inte längre, det förstår ju vem som helst. Det är som att säga att, “Nu ska vi bevaka Italien, därför sätter vi ett kontor i Umeå. Skillnaden mellan (den amerikanska, reds. anm.) öst- och västkusten är så stor. Det är kulturella skillnader, det är helt olika nätverk som du ska vara med i för att veta som händer och sker. Sverige är ju pinsamt borta.

En utökad svensk närvaro i södra Kalifornien är något som man från ambassadens håll drivit på i flera år, säger ambassadör Björn Lyrvall.

— Vi från ambassadens sida är mycket positiva till att försöka få ett honorärt generalkonsulat på plats i Los Angeles. Vi har drivit det i flera år och vi kommer att fortsätta göra det. Det faktum att vi nu etablerar oss med ett lönat konsulat i New York tycker jag är ett bra uttryck för den vikt som man tillmäter USA från regeringens sida.

Från regeringens sida gör man dock en annan bedömning och en utökad svensk representation i södra Kalifornien är inte aktuellt, meddelar Caroline Carlborg vid UD:s Amerikaenhet.

”Regeringen gör bedömningen att behovet i Kalifornien/Los Angeles i nuläget täcks genom existerande främjandeinstitutioner och det Team Sweden nätverk i USA som samverkar kring främjandet.”

Text: Ingegerd Landström

SWECal Magazine hoppas kunna återkomma med fler artiklar om Sveriges officiella representation i södra Kalifornien.

*Rapporten som det hänvisas till i texten heter Swedish Companies Create Jobs in America (2014, 2nd ed.). Den ges ut av Sveriges ambassad i Washington DC i samarbete med Svensk-amerikanska handelskammaren i USA (SACC-USA och kan läsas i sin helhet på www.issuu.com

**I  september förra året antog Sverige en ny exportstrategi, utvecklad i nära samverkan med näringslivet. I strategin adresserar regeringen de utmaningar som svensk export står inför med en mängd konkreta insatser. I ett pressmeddelande från UD konstaterar Mikael Damberg att det “i ljuset av Sveriges nya exportstrategi finns ett behov av ett generalkonsulat i New York.” Exportstrategin kan läsas i sin helhet på regeringens webbsida.

 

Leave a Reply